facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ABY SŁYSZELI LEPIEJ

W czwartek 9 września na Uniwersytecie Śląskim została podpisana umowa pomiędzy UŚ a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na mocy której Uczelnia otrzyma ze strony Funduszu 90% dofinansowania na zakup sprzętu wzmacniającego transmisję dźwięku. Specjalistyczny i nowoczesny sprzęt współpracujący z aparatami słuchowymi studentów niedosłyszących znacznie ułatwi im udział w zajęciach. Dofinansowanie jest możliwe w ramach prowadzonego przez PFRON programu celowego o nazwie „Pitagoras”. Umowę podpisali JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz dr Jacek Jasiewicz, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON. Podczas spotkania poruszone zostały również m.in. takie tematy jak realizacja programu „Student”, działania związane z powołaniem konsorcjum uczelni wyższych na rzecz przystosowania uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości dofinansowania aktywności sportowej studentów niepełnosprawnych. zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.