facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Internetowa Konferencja Naukowa "Porozmawiajmy o rozmowie"

Informujemy, że rozpoczęła się pierwsza językoznawcza konferencja w Internecie zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozmowy mogą mieć ogromną wagą, mogą mieć dalekosiężne skutki, mogą zmieniać kierunek historii. Rozmowy mniejszej rangi bywają decydujące dla losów jednostki, rozmowa jest często elementem kwalifikacji na studia, poprzedza decyzję o zatrudnieniu. Rozpad rodziny, wkraczanie na przestępczą drogę młodzieży tłumaczy się często brakiem rozmowy. Konfliktów pokoleniowych dałoby się uniknąć, gdyby strony ze sobą rozmawiały. Na dowartościowaniu rozmowy opiera się psychoterapia. Od polityka, pedagoga, psychoterapeuty, dziennikarza wymaga się profesjonalnej sprawności w prowadzeniu rozmowy, biegłość w sztuce konwersacji czyni atrakcyjnym towarzysko. Z wielu zatem powodów warto porozmawiać o rozmowie zachęca prof. dr hab. Olga Wolińska Dyrektor Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Internetowy charakter konferencji jest znakiem czasu. Media zmieniły już i nadal zmieniają zakres i charakter rozmowy, wyznaczają jej nowy wymiar przez odejście od kluczowej formuły spotkania face to face, bezpośredniej interakcyjności, szybkiej wymiany ról, współudziału kodów proksemicznych. Pojawiły się quasi-rozmowy, czaty, wymiany sms-ów. Teksty na konferencję (mogą to być artykuły lub krótkie teksty mające na celu wymianę poglądów i wywołanie dyskusji) prosimy nadsyłać do 31 maja br. Adres Uniwersytet Śląski Instytut Języka Polskiego 40-124 Katowice pl. Sejmu Śląskiego 1 "Rozmowa" e-mail: rozmowa@homer.fil.us.edu.pl Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać na stronie: http://uranos.cto.us.edu.pl/~rozmowa

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.