facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VII KONGRES MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOLINGWISTYCZNEGO

W dniach 6-9 września br. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się VII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Psycholingwistycznego (ISAPL), organizowany przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. Prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Psycholingwistycznego jest prof. dr hab. Janusz Arabski, dyrektor Instytutu organizującego Kongres. Kongres jest ważną promocją psycholingwistyki, dziedziny o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nowych technologii komunikacyjnych, nauczania języków i rozumienia procesów poznawczych. Dodatkowe informacje o VII Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Psycholingwistycznego: tel. 0 502 049 656 (dr Andrzej Łyda) oraz 0 504 722 513.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.