facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

FILOZOFIA, TEOLOGIA I NAUKA XIV-XV WIEKU - KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

W poniedziałek 6 września o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11 odbędzie się otwarcie międzynarodowej konferencji Filozofia, teologia i nauka XIV-XV wieku. Jan Burydan i jego szkoła. Organizatorem konferencji objętej patronatem przez JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczka jest Instytut Filozofii UŚ. Obrady potrwają do 9 września. Wezmą w nich udział przedstawiciele polskich ośrodków naukowych w Katowicach, Lublinie, Warszawie oraz ośrodków zagranicznych: m.in. w Grazu, Berlinie, Bochum, Freiburgu, Düsseldorfie, Uppsali, Jenie, Heidelbergu, Wiedniu i Tybindze.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.