facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 22 czerwca w auli Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m. in. sprawozdanie JM Rektora z działalności Uniwersytetu w roku 2003 oraz informacja o kierunkach rozwoju Filii UŚ w Cieszynie. Senat zatwierdził umowy o współpracy pomiędzy UŚ a kanadyjskim Uniwersytetem Alberta w Edmonton i francuskim Uniwersytetem Ludwika Pasteura w Strasbourgu, a także porozumienie o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy UŚ a niemieckim Uniwersytetem w Bremie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.