facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WIZYTA CHIŃSKICH POLONISTÓW NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W poniedziałek i wtorek 21 i 22 czerwca na Uniwersytecie Śląskim będzie gościła delegacja polonistów chińskich, tłumaczy i badaczy literatury polskiej, obecnych i byłych pracowników naukowych Katedry Polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych - jedynego w Chinach ośrodka akademickiego prowadzącego studia polonistyczne. Pani prof. Yi Lijun, pan prof. Yuan Hanrong, pan prof. Cheng Jizhong i pan dr Zhao Gang odwiedzą Wydział Filologiczny UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej, a także Wydział Artystyczny i Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Bibliotekę Polonistyczną UŚ i Bibliotekę Śląską. W poniedziałek o godz. 11.00 z gośćmi spotkają się JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektorzy Uniwersytetu. Wizyta jest związana z jubileuszem 50-lecia działalności Uniwersytetu Języków Obcych w Pekinie oraz 55. rocznicą ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Chinami. Spotkanie studyjne z polskimi specjalistami w dziedzinie literatury polskiej i języka polskiego będzie miało na celu wymianę doświadczeń i zainicjowanie interesujących projektów naukowych i dydaktycznych. Oprócz Uniwersytetu Śląskiego, chińscy poloniści odwiedzą także Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Literackich, Związek Literatów Polskich, Państwową Akademię Nauk w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki. zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.