facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studencka konferencja naukowa "POLSZCZYZNA U PROGU XXI WIEKU"

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców, działające przy Instytucie Języka Polskiego UŚ, organizuje w dniach 11 - 13 maja w Wiśle ogólnopolską konferencję studencką pod hasłem Polszczyzna u progu XXI wieku. W zjeździe wezmą udział studenci z wielu polskich uczelni (m. in. z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry i Szczecina, którzy przedstawią swoje referaty, podejmujące aktualne zagadnienia języka polskiego. Oprócz prezentacji referatów przewiduje się wspólne ognisko, zabawę przy muzyce oraz spacer po górach. Warto wspomnieć, że jest to pierwsza konferencja ogólnopolska, organizowana przez katowickie koło od ośmiu lat. Obrady odbywają się w DW Tęcza w Wiśle, ul. Miła 2, tel. (33) 855 31 66. Przewodnicząca koła, Patrycja Lesińska i opiekun dr hab. Piotr Żmigrodzki serdecznie zapraszają do udziału w obradach oraz do odwiedzenia witryny internetowej koła pod adresem: http://koje.republika.pl , gdzie można znaleźć informacje o działalności koła z ostatnich dwóch lat. Program konferencji Polszczyzna u progu XXI wieku: 11 maja, piątek godz. 15.00 Otwarcie konferencji godz. 15.15: Sesja plenarna: 1. Agata Hącia (Warszawa): Źródła redundancji w języku polskim. 2. Paulina Kierzek (Łódź): Rzetelna informacja kontra rynek mediów. 3. Ewa Nowak (Katowice): Opis semantyczny nazw wybranych uczuć pozytywnych w języku polskim. 4. Akiko Torii (Wrocław): Etykieta językowa w języku japońskim. 5. Aleksandra Drużbicka (Opole): Funkcjonowanie nazw handlowych. 6. Monika Warcaba (Zielona Góra): Informacja czy manipulacja? Sterowanie zdarzeniem medialnym. 7. Anna Kowalska, Marcin Jaworski (Poznań): Próba analizy dyskursu erotycznego na przykładzie współczesnej poezji polskiej. 8. Sebastian Wewiór (Częstochowa): Wtrącone elementy językowe w polszczyźnie mówionej mieszkańców Częstochowy. 12 maja, sobota 10.00 obrady w sekcjach Sekcja A: 1. Marta Gibas (Opole): Kłótnia - próba opisu. 2. Małgorzata Muczko (Katowice): Struktura gatunkowa tekstu urzędowego (na przykładzie podania). 3. Małgorzata Kaczmarek (Poznań): Gatunkowe wzorce wypowiedzi w SMS-ach. Kilka uwag na marginesie specyfiki językowej i graficznej krótkich wiadomości tekstowych. 4. Piotr Toporowski (Zielona Góra): Językowe wyznaczniki reportażu radiowego i prasowego na podstawie twórczości Ireny Linkiewicz. 5. Kamila Banaś (Łódź): I ty możesz zostać milionerem - o manipulacji językowej. 6. Konrad Juszczyk (Poznań): Jak igramy z dźwję(zy)kiem? Gry językowe w tytułach prasowych, tekstach reklamowych i nie tylko. 7. Magdalena Majdak (Warszawa): Uwagi do opisu gramatycznego hasła lejce. Sekcja B: 1. Fabiola Kowalska (Poznań): Agresja językowa w toaletach publicznych. 2. Katarzyna Sąsiada (Wrocław): Socjolekt koszykarzy. 3. Patryk Majewski (Poznań): Językowy śmietnik. O wulgaryzmach wśród młodzieży. 4. Maciej Mrozik (Warszawa): Język polski a polski język migowy. 5. Urszula Majdańska (Zielona Góra): Analiza stylistyczna polskich tekstów rockowych. 6. Maja Ledwoń (Szczecin): Kategoryzacja i konceptualizacja w słownictwie młodzieżowym na przykładzie pola semantycznego NARKOTYKI 7. Joanna Laskowska (Łódź): "Mieć kieszeń szeroko otwartą" czyli frazeologia w służbie reklamy. godz. 15.00: Obrady w sekcjach, cd. Sekcja A: 1. Marlena Hamala (Częstochowa): Grupy spółgłoskowe w języku mówionym mieszkańców Częstochowy. 2. Karolina Bielenin (Warszawa): Transformacja pojęcia wiedźma w języku polskim. 3. Krzysztof Januszkiewicz, Aleksandra Thannhäuser (Wrocław): Określenia osób we współczesnej polszczyźnie zapożyczone z języka rosyjskiego. 4. Justyna Rejman (Zielona Góra): Analiza językoznawcza sloganów reklamowych piwa. Sekcja B: 1. Sylwia Tomaszewska (Wrocław): Językowo-kulturowy obraz świata w nazwiskach małopolskich. 2. Monika Kukuła (Łódź): Stereotyp czasu we współczesnej polszczyźnie. 3. Ludmiła Walińska (Poznań): Językowy obraz ryb i ptaków na przykładzie frazeologizmów polskich. 4. Beata Walocha (Zielona Góra) Jak piszemy o Internecie? Różnice w postrzeganiu Internetu na podstawie "Przekroju" i "Focusa". godz. 17.00 Obrady plenarne: 1. Magdalena Krzyżanowska (Toruń): "Skrótowce" w "Nowym słowniku poprawnej polszczyzny" PWN. 2. Hanna Maliszewska (Warszawa): Jak dziś powstają słowniki? 3. Adrian Sroka (Szczecin): Osobliwości języka pogawędek internetowych. 4. Marcin Poprawa (Wrocław): Humor polityczny w przemówieniach sejmu trzeciej kadencji. Podsumowanie obrad 19.00 Kolacja 20.30 Wieczór przy muzyce 13 maja, niedziela 9.00 śniadanie 9.30 zamknięcie konferencji (Piotr Żmigrodzki)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.