facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

8 czerwca 2004 roku Uniwersytet Śląski obchodzi 36. rocznicę swego powołania. Z okazji święta Uczelnia wspomina swoje początki i swoich założycieli a jednocześnie jak co roku świętuje jubileusz uroczystym Koncertem Akademickim w Filharmonii Śląskiej. Aby oddać hołd i uczcić pamięć tych, którzy w sposób najbardziej bezpośredni przyczynili się do powstania Uniwersytetu Śląskiego w sobotę 5 czerwca JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek w towarzystwie Prorektorów: prof. dr. hab. Wiesława Banysia oraz prof. zw. dr. hab. Jerzego Zioło złożyli kwiaty na grobie pierwszego Rektora Uczelni prof. dr. hab. Kazimierza Popiołka. Kwiaty zostaną złożone też na grobie prof. dr. hab. Sędzimira M. Klimaszewskiego, Rektora UŚ w latach 1980-1990.
Również 5 czerwca odbył się uroczysty Koncert Akademicki. W Filharmonii Śląskiej w Katowicach zebrali się pracownicy Uczelni, Władze, przedstawiciele jednostek dydaktycznych i wydziałów, a także zaproszeni goście ze świata nauki, kultury, polityki i zaprzyjaźnionych instytucji. Wśród gości znaleźli się m. in. ks. abp Metropolita Katowicki Damian Zimoń, Piotr Uszok – Prezydent Katowic, Jerzy Buzek – były Premier RP. Uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu Gościa Honorowego, którym był w tym roku ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, mówiący o „Anonimowym chrześcijaństwie”, a następnie wysłuchali koncertu w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jana Wincentego Hawela. Orkiestra wykonała utwory: Concerto grosso, op. 5 nr 12 Follia F. Geminianiego, Adagio g-moll na smyczki i organy (oprac. R. Giazotto) i Koncert d-moll na obój, smyczki i b.c., op. 9 nr 2 T. Albinoniego, Orawę W. Kilara oraz na bis: IV część Passacaglia z III suity Dawne tańce i arie na lutnię Ottorino Respighiego w opracowaniu na orkiestrę smyczkową. Okazją do wymiany myśli i wrażeń po koncercie było odbywające się w foyer Filharmonii spotkanie towarzyskie. Uniwersytet Śląski powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąty państwowy uniwersytet w Polsce. Jego powstanie poprzedziło funkcjonowanie w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej, jedynej wyższej uczelni w regionie, której korzenie sięgają roku 1928. Połączenie w 1968 roku WSP z działającą w Katowicach od 1963 roku Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego dało początek Uniwersytetowi Śląskiemu, obecnie jednemu z największych uniwersytetów w Polsce i w Europie. Gdy w 1968 roku Uniwersytet inaugurował pierwszy rok akademicki, miał cztery wydziały i kształcił 6 tysięcy studentów, zatrudniając jednocześnie ponad 200 nauczycieli akademickich. Obecnie Uniwersytet Śląski jest w pełni autonomiczną szkołą wyższą. Obejmuje 12 wydziałów, i 15 jednostek międzywydziałowych. Zatrudnia prawie 2000 nauczycieli akademickich i kształci ogółem ponad 45 tysięcy studentów na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych i doktoranckich. Uczelnia ma swoje jednostki w 6 miastach Regionu: w Katowicach, Cieszynie, Chorzowie, Sosnowcu, Rybniku i Jastrzębiu Zdroju. Prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową, będąc stroną blisko dziewięćdziesięciu międzynarodowych umów, dzięki którym możliwa jest wymiana studentów i kadry dydaktycznej, a także prowadzenie wspólnych badań naukowych. Uczelnia jest płaszczyzną działania wielu organizacji studenckich, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach wyposażonych w specjalistyczną aparaturę. Studenci i pracownicy UŚ odnoszą liczne sukcesy w pracy badawczej i artystycznej. Wiele wybitnych osiągnięć na swoim koncie mają studenci jedynego w kraju uniwersyteckiego wydziału radia i telewizji (WRiTV im. Krzysztofa Kieślowskiego). Wśród dróg dalszego rozwoju, jaki stawia przed sobą Uniwersytet Śląski jest dalszy rozwój naukowy i dostosowywanie oferty kształcenia zgodnie ze zmieniającym się rynkiem pracy, a także rozbudowa infrastruktury: w najbliższych planach jest budowa nowej siedziby dla biblioteki uniwersyteckiej, która będzie jednocześnie pełniła rolę wielodyscyplinowego centrum informacji naukowej w Regionie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.