facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SPEKTROSKOPII MÖSSBAUEROWSKIEJ

Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej będzie trwało od 6 do 9 czerwca w Wiśle. Organizatorem seminarium jest Instytut Nauki o Materiałach Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Honorowy patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek. Szczegółowe informacje na temat seminarium zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www.ossm04.us.edu.pl/.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.