facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O GRANICACH WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ - KONFERENCJA I JUBILEUSZ

Od 4 do 6 czerwca w Wiśle będzie trwała konferencja Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej połączona z jubileuszem 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Grabowskiego, pracującego w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Konferencja jest organizowana przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz Katedrę Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Podczas uroczystości jubileuszowej prof. Jan Grabowskiemu zostanie wręczona księga pamiątkowa: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Szczegółowy program konferencji został zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.