facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

GOŚCIE Z UNIWERSYTETU W HAMBURGU

W czwartek 3 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11b gościnne wykłady wygłoszą przedstawiciele Uniwersytetu w Hamburgu: prof. dr Otto Luchterhandt oraz prof. dr Peter Mankowski. Profesorowie, którzy odwiedzają UŚ na zaproszenie prof. dr hab. Stanisławy Kalus, Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji, spotkają się również z JM Rektorem Uniwersytetu prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem. Wykłady odbędą się o godz. 10.00 w auli nr 2.50 na II piętrze budynku WPiA: Prof. dr Otto Luchterhandt: Godność człowieka w prawie niemieckim Prof. dr Peter Mankowski: Wybrane aspekty sprzedaży konsumenckiej w świetle dyrektywy UE nr 44 z 25 maja 1999 r. i jej wdrażanie do prawa krajowego Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.