facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV WARSZTATY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W czwartek i piątek 3 i 4 czerwca w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 3, będą się odbywały IV Warsztaty Kształcenia na Odległość (Distance Learning Workshop). Celem międzynarodowych warsztatów skupiających specjalistów z wielu ośrodków naukowych jest przedstawienie stanu prac w tej dziedzinie oraz organizacja grupy roboczej do planowanych projektów e-learning i distance learning, finansowanych z funduszy europejskich. Wśród kwestii poruszanych podczas spotkania znajdą się: techniki kształcenia na odległość, platformy projektowania aplikacji e-learning i zarządzanie zasobami systemów kształcenia na odległość oraz metodyka nauczania elektronicznego i na odległość z przykładami. Koordynatorem prac związanych z kształceniem na odległość na Uniwersytecie Śląskim jest prof. dr hab. inż. Jan Piecha z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, Pełnomocnik Rektora ds. zdalnego nauczania.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.