facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WSPOMNIENIA PROFESORA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na pierwszy wykład z cyklu Z profesorskiego pamiętnika naukowego, który wygłosi profesor Jerzy Chmielowski, jeden ze współtwórców dzisiejszego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Wykład Postać prof. Weigla, twórcy szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu - początki mojej pracy naukowej, odbędzie się w czwartek 27 maja o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Profesor opowie o początkach swojej drogi naukowej, kiedy pracował u samego profesora Weigla, którego badania naukowe uratowały więcej istnień w czasie II wojny światowej niż było zabitych od karabinowych kul i granatów. Riketsja, wywołująca tyfus plamisty, trochę większa od wirusa, była równie groźna jak działania wojenne. Zbierała zawsze swoje okrutne żniwo w czasie każdej wojny, szczególnie wśród niedożywionych żołnierzy i ludności cywilnej. Przed odkryciem przez prof. Weigla unikalnej metody, wykorzystującej do hodowli patogenów żywe wszy, tyfus plamisty równał się śmierci. Profesor Weigl dwa razy „otarł” się o nagrodę Nobla, dlaczego jej nie dostał? Te kwestie zostaną poruszone w wykładzie profesora Chmielowskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.