facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Święto Liczby Pi

Prof. dr hab. Maciej Sablik, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ
Prof. dr hab. Maciej Sablik, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.