facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Święto Liczby Pi

Od 14 do 15 marca 2012 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbywało się Święto Liczby Pi
Od 14 do 15 marca 2012 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbywało się Święto Liczby Pi

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.