facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Święto Liczby Pi

Prof. dr hab. Maciej Sablik, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ
Prof. dr hab. Maciej Sablik, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.