facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Święto Liczby Pi

Pokazy „Chemiczne abrakadabra” przygotowali: dr hab. B. Machura, prof. UŚ dr hab. J. Małecki, dr E. Malicka, mgr A. Świtlicka, mgr  I. Nawrot, mgr I Gryca, mgr J. Palion i mgr A. Maroń
Pokazy „Chemiczne abrakadabra” przygotowali: dr hab. B. Machura, prof. UŚ dr hab. J. Małecki, dr E. Malicka, mgr A. Świtlicka, mgr I. Nawrot, mgr I Gryca, mgr J. Palion i mgr A. Maroń

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.