facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O NAPRAWIE ZDEGRADOWANYCH RZEK I JEZIOR ŚLĄSKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Rewitalizacja ekosystemów wodnych - czyli o naprawie zdegradowanych rzek i jezior Śląska, organizowany w ramach XII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Tadeusz Molenda z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 20 maja o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.