facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

97 UMOWA O WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

W kwietniu 2001 Uniwersytet Śląski zawarł umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Essen z Niemiec. Jest to 97 umowa Uniwersytetu Śląskiego z uniwersytetami z 31 krajów świata i 13, która została zawarta z uniwersytetami niemieckimi. Celem współpracy jest realizacja wspólnych tematów badawczych i dydaktycznych w dziedzinie studiów kolonialnych i postkolonialnych. Umowa stwarza szansę wzajemnej wymiany nauczycieli akademickich i studentów pomiędzy uniwersytetami. Współpraca, realizowana początkowo przez Wydział Filologiczny i Fachbereich Literatur-und Sprach-Wissenschaften będzie także dostępna dla wykładowców i studentów innych specjalności, szczególnie w ramach programów międzynarodowych takich jak Socrates, DAAD i innych, umożliwiających dofinansowanie współpracy. (Adam Kurzeja)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.