facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WOJSKO BRONI I SZKOLI

W sobotę 22 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 12, odbędzie się szkolenie prowadzone przez oficerów MON: Resortowa działalność badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa oraz system zakupów w Siłach Zbrojnych RP. Normalizacja, zapewnienie jakości, kodyfikacja wyrobów obronnych oraz procedury bezpieczeństwa w świetle wymagań UE i NATO. Szkolenie organizowane jest przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Południowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. Program szkolenia: 9.00 otwarcie – JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek 9.10 Wręczenie przedstawicielom Uniwersytetu Śląskiego Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej 9.15 Wymogi UE w obszarze normalizacji wojskowej – płk mgr inż. Marian Pławiak, Dyrektor WCNJiK 10.10 Krajowy i resortowy system normalizacji obronnej. Wybrane elementy struktur oraz działalności standaryzacyjnej NATO w aspekcie postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi – ppłk B. Rogowski, Główny Specjalista, WCNJiK 11.05 Kodyfikacja wyrobów obronnych – ppłk J. Fałkowski, Szef Oddziału Kodyfikacji 12.00 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości – ppłk B. Kownacki, Szef Wydziału Zapewnienia Jakości 12.55 Problematyka bezpieczeństwa oraz ochrona informacji niejawnych w świetle wymagań UE i NATO – płk rez. dr J. Górski, Pełnomocnik Dyrektora WCNJiK ds. OIN 13.50 podsumowanie – prof. dr hab. Janusz Janeczek zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.