facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DZIECKO W KULTURZE EUROPEJSKIEJ

Od 17 do 19 maja Katowice będą miejscem realizacji kolejnego projektu artystyczno-naukowego Dziecko w kulturze europejskiej, prowadzonego przez Zakład Arteterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Bibliotekę Śląską. Projekt Dziecko w kulturze europejskiej jest propozycją cyklu koncertów, warsztatów, spotkań artystycznych oraz prezentacji naukowych, poświęconych ukazaniu roli edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę w życiu człowieka, zwłaszcza we wczesnym jego okresie. Obecność dziecka w kulturze europejskiej, sztuka dziecka i sztuka dla dziecka, rozpatrywane będą na tle czynników rozwojowych, wychowawczych, edukacyjnych, zwłaszcza kulturowych. Celem projektu jest m. in. integracja środowisk naukowych i twórczych, działaczy kultury, organizatorów działalności kulturalnej, prezentacja wyników badań naukowych w zakresie proponowanej tematyki oraz ukazanie dokonań artystycznych grupowych i indywidualnych i promocja ciekawych przedsięwzięć artystycznych w trakcie koncertów, recitali i wystaw. Obrady, koncerty i warsztaty będą się odbywały w salach Biblioteki Śląskiej, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz w Śląskiej Bibliotece Terapeutycznej i Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Katowicach. Program poniedziałek, 17 maja Konferencja naukowa Dziecko w kulturze europejskiej Biblioteka Śląska, Katowice, pl. Rady Europy 1, sala audytoryjna Parnassos godz. 15.00 uroczyste otwarcie przez prof. UŚ dr hab. Mirosławę Knapik Prowadzenie sesji plenarnej: prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik Prowadzenie prezentacji artystycznych: dr Grażyna Szafraniec godz. 15.15-15.35 Prezentacja teatralna Dedal i Ikar - pantomima, w wykonaniu uczniów VI klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej Reżyseria: mgr Anna Sobieraj godz. 15.35-15.55 dr Jolanta Tatarska, Akademia Muzyczna Poznań Cudowne dzieci w literaturze XVIII i XIX w. godz. 15.55-16.15 dr Ewa Kowalska Zając, Akademia Muzyczna Łódź Festiwal DOREMI jako forma popularyzacji muzyki współczesnej dla dzieci godz. 16.20-16.40 Prezentacja teatralna Na dźwiękach słonecznego blasku w wykonaniu uczniów klasy I integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej. Reżyseria: mgr Irena Kopańska, Barbara Wojtaś godz. 16.40-17.00 dr Barbara Łankowska, Akademia Muzyczna w Katowicach Przegląd muzycznej literatury dziecięcej na przestrzeni dziejów godz. 17.00-17.20 dr Wiesława A. Sacher, Uniwersytet Śląski Rozwój muzyczny a rozwój ogólny dziecka godz. 17.20-17.40 Prezentacja teatralna Te jak teatr przygotowana przez Teatr Niezależny z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Katowicach, reż. mgr Iwona Zych, mgr Jadwiga Witek godz. 17.40-18.00 dr Grażyna Szafraniec, Uniwersytet Śląski Sztuka dziecka – efekty edukacji specjalnej (referat wzbogacony materiałami filmowymi) wtorek, 18 maja godz. 10.00-12.00 Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katowice, ul. Grażyńskiego 53, sala 111 Sztuka dziecka niepełnosprawnego i upośledzonego Prezentacje teoretyczne, posterowe, filmowe i plastyczne, dotyczące sztuki dzieci autystycznych, niewidomych, głuchych, niesłyszących, upośledzonych umysłowo i niesprawnych ruchowo Spotkaniu towarzyszy wystawa plastyczna Sztuka dziecka nietypowego Śląska Biblioteka Terapeutyczna, Katowice, ul. Ligonia 5-7 godz. 16. 00 warsztaty artystyczne: dr Anna Stawiarska, WSP Częstochowa Twórcze wykorzystanie oryginalnych technik plastycznych dr Wiesława Sacher UŚ Muzyka jako źródło projekcji emocjonalno-wyobrażeniowych mgr Agnieszka Pilecka, mgr Grażyna Reguła Mączka, WTZ „Promyk” Katowice Terapia i teatr dr Grażyna Szafraniec UŚ Poszukiwania - znaki - interpretacje Prezentacje artystyczne uczniów ze Społecznego Ogniska Muzycznego z Mysłowic z klasy instr.: Teresy Chołołowicz, Izabeli Makarowskiej, Joanny Bliwert-Hoderny, Piotra Łazowskiego prowadzenie koncertu: prof. UŚ dr hab. Mirosława Knapik godz. 18.00 dyskusja i podsumowanie środa, 19 maja Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, ul. Ułańska 7b Sala kameralna godz. 9. 00 konferencja poświęcona edukacji muzycznej prowadzenie sesji prof. UŚ M. Knapik godz. 9.00-9.20 prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik, UŚ Cieszyn Dziecko jako odbiorca muzyki współczesnej godz. 9.20-9.40 mgr Jacek Kiczka, ZSM Katowice Kształtowanie świadomej kontroli motoryki manualnej dzieci w procesie nauczania gry na fortepianie godz. 9.40-10.00 mgr Sabina Balczarczyk, ZSM Katowice Wybrane problemy pedalizacji fortepianowej w nauczaniu dzieci godz. 10.00-10.20 dr Szymon Bywalec, AM Katowice Kształcenie muzykalności i prawidłowych relacji interpersonalnych w procesie uczestnictwa w szkolnej orkiestrze symfonicznej godz. 10.20-10.40 dr Barbara Gajek-Kraska PSM I i II st. im. S. Moniuszki w Zabrzu Uczestnictwo w muzykowaniu chóralnym jako antidotum na bierną i często konsumpcyjną postawę dzieci i młodzieży wobec sztuki godz. 10.40-11.00 mgr Aleksandra Maciejczyk, ZSM Katowice Kształcenie kreatywności współczesnego ucznia a wybrane aspekty metody rytmiki godz. 11.00-11.20 mgr Edyta Gryboś-Zabrzeńska, ZSO Mysłowice Różni a jednak tacy sami. Aktywność artystyczna dziecka niepełnosprawnego umysłowo godz. 11.30-13.00 Koncert finałowy w wykonaniu uczniów POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Sala koncertowa POSM II st. w Katowicach, ul. Ułańska 7b Komitet Organizacyjny: Opieka naukowa i artystyczna: Prof. UŚ dr hab. M. Knapik Koordynacja i współpraca: Prof. dr hab. J. Malicki Sekretarze naukowi: Prof. dr hab. J. Szulakowska - Kulawik, dr G. Szafraniec Współpraca: mgr M. Sznicer, mgr M. Król.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.