facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O MATERIAŁACH NIEJEDNORODNYCH I WYSOKIEJ PRZENIKALNOŚCI

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na kolejne konwersatorium, podczas którego dr Jan Petzelt (Zakład Dielektryków Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze) wygłosi wykład High frequency dielectric response of inhomogeneous high-permittivity materials. Konwersatorium odbędzie się w środę 19 maja o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. The influence of dielectric inhomogeneities on the dielectric response of high-permittivity dielectrics will be discussed using different models in the framework of effective medium approximation. This will be illustrated on examples of SrTiO3, PbZrO3 and BaTiO3 ceramics and thin films. Also the broad-frequency dielectric response of the complex perovskite relaxor ferroelectric PST, PLZT and PMN will be discussed and the specific features caused by polar nano-clusters in these materials will be pointed out.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.