facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SKAZANI NA HAŁAS CZYLI O TYM JAK SŁOWIK PRZEGRYWA Z WALKMANEM

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Skazani na hałas czyli o tym jak słowik przegrywa z walkmanem, organizowany w ramach XII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr hab. n. med. Krystyna Pawlas z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 maja o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Dr hab. n. med. Krystyna Pawlas – Kierownik Samodzielnej Pracowni Audiologii i Hałasu Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu oraz Kierownik Katedry i Zakładu Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest biegłą sądową w zakresie oceny wibroakustycznej oceny środowiska i wpływu hałasu na człowieka. Ponadto jest członkinią Międzyresortowej Komisji Rzeczoznawców ds. NDN* dla czynników fizycznych. Zasiada w Radzie Programowej czasopisma „Praca Zdrowie Bezpieczeństwo”. Autorka i współautorka wielu prac naukowych z dziedziny medycyny, higieny pracy, zdrowia środowiskowego oraz ekspertyz z zakresu oceny uciążliwości dla środowiska zakładów emitujących hałas. * Najwyższe Dopuszczalne Natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia Uwaga: zaplanowany na 13 maja w harmonogramie cyklu Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska wykład dr. Tadeusza Molendy: Rewitalizacja ekosystemów wodnych – czyli o naprawie zdegradowanych rzek i jezior Śląska odbędzie się za tydzień, 20 maja.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.