facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POLSKA W UNII. KONIEC CZY POCZĄTEK INTEGRACJI?

W środę 5 maja w sali turkusowej Hotelu Qubus w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, odbędzie się konferencja Polska w Unii. Koniec czy początek integracji?, organizowana przez Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice przy współpracy Forum Młodych Dyplomatów i Naukowego Koła Integracji Europejskiej Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja zorganizowana jest w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej i rodzącymi się pytaniami o konsekwencje zjednoczenia dla Polski, zarówno o związane z nim nadzieje, jak i wyzwania. Kwestiami, jakie zostaną w czasie obrad poruszone są m.in. jakimi drogami podąży Europa po rozszerzeniu oraz jak wyglądać będzie członkostwo Polski w Unii Europejskiej? Jak w perspektywie lat i dziesięcioleci będzie się kształtowała współpraca między starymi i nowymi państwami UE? Czy będzie istnieć tzw. Europa dwóch prędkości lub inne podziały wewnątrz rozszerzonej Unii Europejskiej? Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawicieli placówek dyplomatycznych, a także wybitne osobowości życia publicznego i nauki. Uczestnikami będą studenci z województwa śląskiego, członkowie młodzieżowych organizacji oraz stowarzyszeń zainteresowanych integracją europejską i problemami przyszłej Europy. Program konferencji: 11.00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Zbigniew Trzaskowski Prezydent Europejskiego Forum Studentów AEGEE Katowice 11.15 Prelekcja: Społeczeństwo obywatelskie w Europie po 1 maja 2004 Krzysztof Kacuga Prezes Fundacji „Edukacja dla Demokracji” 12.00 Prelekcja: Proces integracji z perspektywy zachodniej Alan Arthur Stretton Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 12.45 Przerwa 13.30 Prelekcja: Rola polityki regionalnej po rozszerzeniu UE Jan Olbrycht były Marszałek woj. Śląskiego 14.15 Koniec czy początek integracji? –dyskusja z udziałem prelegentów oraz publiczności. Próba odpowiedzi na pytanie: jak będzie przebiegał dalszy proces integracji europejskiej? 15.00 Zakończenie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.