facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STRATEGIE ROZWOJU KIERUNKÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

W czwartek 29 kwietnia o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie JM Rektora oraz Prorektorów UŚ z Dziekanami, Dyrektorami i Kierownikami Katedr i Instytutów wydziałów matematyczno-przyrodniczych UŚ. Przedstawiciele Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach będą uczestnikami dyskusji na temat strategii rozwoju kierunków matematyczno-przyrodniczych w Uczelni. zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.