facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROCESUALIZM WCZORAJ I DZIŚ

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada, Klasztor Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie przy współpracy Zakładu Filozofii Systematycznej Instytutu Filozofii UŚ są organizatorami konferencji Procesualizm wczoraj i dziś, która odbędzie się w sobotę 1 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach, ul. Panewnicka 76. Program konferencji: 9.00 Otwarcie 9.00-11.00 Blok I Filozofia klasyczna Dr o. Wojciech Kleofas Gródek: Problem Duszy Świata w filozofii greckiej Dr hab. Stanisław Bafia CSsR: Problem duszy świata u filozofów szkoły w Chartres Mgr Marcin Komorowski: Teologia, filozofia pierwsza, metafizyka w filozofii przedplatońskiej i u Arystotelesa. Krytyczna analiza paradygmatu Jaegera O. dr Roman Tomanek OMI: Argument ontologiczny św. Anzelma w sformalizowanej wersji Ch. Hartshorne'a Przerwa 11.00-13.00 Blok II Filozofia Procesu Ks. dr hab. Janusz Mączka SDB: Krytyka wczesnej filozofii Whiteheada przez J. Metallmanna Dr hab. Marek Rosiak: Substancjalizm a procesualizm Dr Bogdan Ogrodnik: Co to jest mikroproces? Mgr Marek Piwowarczyk: Problem oddziaływania Boga na świat w perspektywie procesualnej koncepcji aktualności Ks. dr hab. Stanisław Wszołek prof. PAT: Dlaczego wiara jest racjonalna? 13.30 przerwa 14.00-16.00 Blok III Ontologia Mgr Piotr Żuchowski: O formie członów związku przyczynowo-skutkowego u Ingardena Dr Piotr Leśniak: Proces czy substancja? Natura przedmiotu w filozofii K.R. Poppera Dr Marek Rembierz: W kręgu metafizyki świetlnej Mgr Katarzyna Barska: Typy i związki niesamodzielności bytowych w ontologii Ingardena Przerwa 17.00-20.00 Blok IV Sesja studencka Referaty wprowadzające w filozofię procesu: mgr Piotr Żuchowski, mgr Joanna Miksa Wystąpienia studentów Wszelkie pytania i zgłoszenia uczestnictwa proszę kierować na adres: bogrod@interia.pl tel. 0604 063 709

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.