facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O DYSKURSIE ANTYSEMICKIM

W poniedziałek 26 kwietnia o godz. 11.30 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbędzie się odczyt prof. zw. dr. hab. Michała Głowińskiego O dyskursie antysemickim. Prof. zw. dr hab. Michał Głowiński jest członkiem korespondentem Wydziału Nauk Społecznych PAN w dziedzinie nauk filologicznych, specjalizującym się w historii literatury polskiej i teorii literatury. Spotkanie odbędzie się w sali Rady Wydziału (nr 525) Wydziału Filologicznego UŚ, Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1. Serdecznie zapraszamy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.