facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZIELONE CZEKI DLA NAUKOWCÓW Z UŚ

W czwartek 22 kwietnia w siedzibie Polskiego Radia Katowice odbyła się uroczystość wręczenia "Zielonych Czeków", nagród przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagrodami tymi z okazji Dnia Ziemi honorowane są osoby, które w sposób szczególny działają na rzecz środowiska w województwie śląskim. Tegoroczna uroczystość zakończyła jubileuszową, dziesiątą już edycję konkursu. W kategorii prace naukowo-badawcze nagrodę zespołową w temacie: „Kartograficzne i modelowe odwzorowania środowiska wodnego dla oceny zasobów wodnych w warunkach antropopresji w województwie śląskim” otrzymali pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski, dr Andrzej Kolwaczyk, dr Marzena Lamparska-Wieland, dr Damian Absalon i dr Mieczysław Leśniok. Wyróżnionym naukowcom naszej Uczelni najserdeczniej gratulujemy!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.