facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NA GRANICACH ŚWIATA NUKLIDÓW - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na kolejne konwersatorium, podczas którego dr Marek Pfuetzner z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt. Na granicach świata nuklidów. Konwersatorium odbędzie się w środę 21 kwietnia o godz. 14.30 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Badania nuklidów dalekich od ścieżki trwałości beta stanowią obecnie jeden z głównych nurtów fizyki jądrowej. W ostatnich latach dokonał się znaczny postęp na tym polu, głównie dzięki powstaniu i rozwojowi nowych technik eksperymentalnych określanych terminem "wiązki radioaktywne". Nowe metody wytwarzania egzotycznych nuklidów, udoskonalone sposoby ich selekcji, istotne zwiększenie czułości i wydajności układów detekcyjnych - wszystko to pozwoliło znacznie rozszerzyć świat nuklidów dających się badać doświadczalnie. Znakiem postępu w tej dziedzinie może być wytworzenie, na razie w znikomych ilościach (pojedyncze atomy!), izotopów 100Sn, 78Ni i 48Ni. Leżą one na skraju obecnie poznanego świata nuklidów, a ich znaczenie wiąże się z tym, że zawierają takie liczby protonów i neutronów, które w nuklidach bliskich trwałości odpowiadają zamkniętym powłokom (liczby takie określamy jako "magiczne"). Pytanie, czy te trzy nuklidy maja rzeczywiście zamknięte powłoki neutronowe i protonowe jest ciekawe, ponieważ struktura jąder i ich własności mogą się zmieniać w miarę oddalania się od ścieżki trwałości. Innym kamieniem milowym w badaniach na granicy świata nuklidów jest niedawne odkrycie nowego rodzaju promieniotwórczości polegającej na jednoczesnej emisji dwóch protonów z jądra atomowego. Zaobserwowano go w izotopie 45Fe, ale przypuszcza się, ze podlega mu więcej nuklidów, m.in. wspomniany izotop 48Ni. Odkrycie to otworzyło w istocie nowy kierunek badań w spektroskopii jądrowej. Poznanie własności nuklidów swoim znaczeniem często wykracza poza sama fizykę jądrowa. Na przykład, do pełnego zrozumienia astrofizycznych procesów nukleosyntezy i poprawnego odtworzenia krzywej występowania pierwiastków potrzebna jest znajomość szczegółowych danych charakteryzujących nuklidy biorące udział w tych procesach. W przypadku tzw. procesów r i rp dotyczy to właśnie skrajnych obszarów na mapie nuklidów, które dopiero teraz wchodzą w zasięg prac doświadczalnych. W referacie omówione zostaną niektóre współczesne metody eksperymentalne stosowane w badaniach nuklidów dalekich od trwałości na przykładzie urządzeń zainstalowanych w Laboratorium Ciężkojonowym GSI Darmstadt w Niemczech. Zilustrują je przykłady wyników, które uzyskano w ostatnich latach. Wśród nich specjalnie wyróżnione zostanie odkrycie promieniotwórczości dwuprotonowej, w którym ważną role odegrali fizycy polscy. Na koniec prelegent wspomni o perspektywach dalszych badań jakie otwierają się dzięki planom budowy nowych ośrodków w Europie i w USA, wykorzystujących techniki wiązek radioaktywnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.