facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PYTANIA I PERSPEKTYWY TRANSCENDENTALIZMU

Koło Naukowe Filozofów przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta, która odbędzie się we wtorek i środę 20 i 21 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych (wtorek) i w Rektoracie (środa) UŚ w Katowicach. Problematyka konferencji Ukazanie się Krytyki czystego rozumu – pierwsze wydanie w roku 1781, drugie sześć lat później w roku 1787 – stało się niekwestionowanym wydarzeniem w dziejach filozofii. Od tego momentu można datować narodziny filozofii transcendentalnej. Kantowski projekt transcendentalizmu nakreślił główne ramy rozwoju późniejszej refleksji filozoficznej. Stało się tak w głównej mierze dzięki „przewrotowi kopernikańskiemu” Kanta, który w sposób odmienny od dotychczasowych umożliwił postawienie pytania: „Co mogę wiedzieć?”. Pytanie to dotyczyło bowiem nie samego przedmiotu wiedzy, lecz warunków jej obiektywności. Kantowska Krytyka czystego rozumu próbując odpowiedzieć na pytanie: „Co mogę wiedzieć?” stawia jednak przede wszystkim pytanie o obiektywność samej refleksji filozoficznej, która jako taka jest punktem wyjścia każdego badania transcendentalnego. Parafrazując uwagę Martina Heideggera, można stwierdzić, iż: „to, co dla transcendentalizmu stanowi problem, mianowicie pytanie o warunki obiektywności wiedzy, samo czyni transcendentalizm jako transcendentalizm problemem”. Takie ujęcie całego zagadnienia decyduje o aktualności nie tyle samej podjętej przez Kanta problematyki, ile Kantowskiego sposobu zapytywania o klasyczne problemy filozofii i myślenia w ogóle. Program konferencji oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej www.knfilozofia.republika.pl Organizatorzy Rafał Gralak – e-mail: rafal.gralak@poczta.fm; tel.: 0 604 937 127 mgr Wojciech Hanuszkiewicz – e-mail: wojciechhan@wp.pl; tel.: 0 601 831 603 mgr Tomasz Pawlak – opiekun Koła Naukowego Filozofów; e-mail: tpawlak@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.