facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EKSPRESJI DZIECIĘCEJ

Od 22 do 24 kwietnia w Katowicach będzie trwał II Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej, organizowany przez Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach oraz GWSP w Mysłowicach. Festiwal jest świętem Sztuki tworzonej przez dzieci i dla dzieci, honorowy patronat objęli nad nim JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Prezydent Katowic Piotr Uszok. Uczestnikami wydarzenia będą reprezentanci różnych środowisk, pracownicy naukowi ośrodków akademickich: Łodzi, Gdańska, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Bydgoszczy, Białegostoku, a także Grodna, ale przede wszystkim grono nauczycieli i pedagogów uczących bądź przygotowujących się do pracy (studenci) w szkole podstawowej, zwłaszcza w klasach I-III oraz w przedszkolach, terapeuci i animatorzy twórczości dziecięcej. Swoją obecność zapowiedzieli członkowie Fundacji im. Jehudi Menuhina z Brukseli. W ramach festiwalu odbędzie się konferencja naukowa Sztuka i edukacja, edukacja przez sztukę, w której udział zgłosili: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz i prof. dr hab. Wiesław Karolak. Referaty konferencyjne zostaną przed obradami opublikowane w formie książkowej i będą stanowiły materiał inspirujący dla uczestników Festiwalu. Szczególne miejsce w ofercie festiwalu zajmują warsztaty dla studentów, nauczycieli, animatorów, wychowawców i artystów, pracujących na co dzień z dziećmi w wieku od 3 do 16 lat. Warsztatom towarzyszyć będzie dyskusja panelowa umożliwiająca wymianę doświadczeń własnych. Tematyka obrad: 1. recepcja sztuki przez dziecko we wszystkich jej wymiarach i tworzywach (muzyka, literatura, plastyka, teatr, taniec) 2. stymulowanie twórczej aktywności dziecka, organizowanie działań muzycznych, plastycznych, literackich i teatralnych 3. wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez działania arteterapeutyczne w ujęciu ekspresyjnym Na festiwal złoży się też przegląd twórczości dzieci, koncerty, spotkania autorskie, wystawy, spektakle, a także happeningi plastyczne Prosimy o potwierdzenie udziału w Festiwalu drogą internetową (kkrason@us.edu.pl) lub telefonicznie 781 58 42 (Justyna Niedzielska) do 10 kwietnia, ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiednich ilości miejsc warsztatowych i konferencyjnych. Zapisów na warsztaty można dokonać w pierwszym i drugim dniu podczas inauguracji i sesji naukowej w siedzibie Biblioteki Śląskiej. Kolejność zgłoszeń decyduje o zapewnieniu miejsca na wybranych warsztatach. Opłata za udział w Festiwalu z wejściem na wszystkie imprezy oraz za możliwość skorzystania z pięciu sesji warsztatowych, a także za wszystkie materiały konferencyjne łącznie z Zeszytem Naukowym wynosi 50zł (dowód wpłaty należy dostarczyć w dniach festiwalu). Opłatę należy wpłacać na konto: Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus” Katowice, ul. Ligonia 22 Numer konta 03 105012141 00000 2266117643 koniecznie z dopiskiem: Udział w konferencji „Sztuka i edukacja” Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w warsztatach i w całej imprezie. W dniach festiwalu będzie również możliwość zapisania się do Centrum Ekspresji Dziecięcej, działającego przy Bibliotece Śląskiej. Program festiwalu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.