facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZAGADNIENIA PRAWNE W PSYCHIATRII

W czwartek 22 kwietnia w auli zielonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa Zagadnienia prawne w psychiatrii, organizowana przez Wydział Prawa UŚ, Katedrę i Klinikę Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Patronat honorowy nad konferencją objęli Rektorzy obu Uczelni. Program konferencji: Aula zielona WPiA, Katowice, ul. Bankowa 11B Początek godz. 9.00 Prowadzenie: prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk 1. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach cywilnych i karnych Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek: Przedmiot opinii sądowo-lekarskiej i jej ocena w postępowaniu karnym Dr hab. Janusz Heitzman: Najczęstsze błędy w opiniach sądowo psychiatrycznych Prof. dr hab. Stanisława Kalus: Przedmiot opinii sądowo-lekarskiej i jej ocena w postępowaniu cywilnym Dr Jerzy Pobocha: Postanowienie o powołaniu biegłego. Potrzeby i realia Przerwa i poczęstunek 2. Zgoda chorego na czynności medyczne Dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska Prof. dr hab. Władysław Nasiłowski 3. Eksperyment medyczny w ocenie komisji bioetycznej Prof. dr hab. Leszek Ogiegło dr Stanisław Wencelis Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne PTP potwierdzone certyfikatem. Szczegółowe informacje na stronie www.ekonferencje.pl/prawo2004

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.