facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LXXXIV PROMOCJA DOKTORSKA

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 20 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk, która rozpocznie się o godz. 12.00, zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Tytuł doktora habilitowanego otrzyma w tym dniu jedna osoba, będąca pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Spośród dwudziestu promowanych doktorów siedem osób to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe osoby zatrudnione są w uczelniach i instytucjach takich jak: Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Śląska, Akademia Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mysłowicach, Pogotowie Opiekuńcze w Katowicach. Praca habilitacyjna została obroniona na Wydziale Nauk Społecznych. Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska (6), Nauk o Ziemi (5) oraz Nauk Społecznych (9). Stopień doktora w Uniwersytecie Śląskim do chwili obecnej uzyskało 2465 osób, natomiast doktora habilitowanego 337 osób. Nazwiska osób promowanych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.