facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WODA CENNIEJSZA OD ZŁOTA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Cenniejsza od złota - woda, jej zasoby i jakość w Polsce a standardy ekologiczne Europy, organizowany w ramach XII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 kwietnia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska jest pracownikiem Zakładu Hydrologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Fotometrii i Kartografii Wydz. Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Autorka i współautorka licznych publikacji z dziedziny hydrologii m. in. Hydrologii ogólnej i Przewodnika do ćwiczeń z hydrologii ogólnej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.