facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VIII KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

W piątek 16 kwietnia o godz. 12.00 w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 3, odbędzie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom VIII Konkursu Wiedzy Technicznej. W uroczystości weźmie udział prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu. Laureaci konkursu: uczniowie szkół ogólnokształcących i techniczno-zawodowych, którzy wykazali się wiedzą i uzdolnieniami w dziedzinie technicznej, otrzymają indeksy na kierunek informatyka oraz edukacja techniczno-informatyczna na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: w pierwszym, odbywającym się na terenie szkół, wyłonione zostały 4-osobowe reprezentacje, których członkowie w ramach etapu drugiego rozwiązywali testy przygotowane przez nauczycieli akademickich Wydziału pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Ilczuka. Pytania obejmowały zagadnienia z dziedziny fizyki, matematyki, informatyki, a także przedmiotów ogólnotechnicznych. Patronat nad konkursem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Prezydenci Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.