facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sesja naukowa młodych archeologów

20 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŚ odbyła się sesja naukowa młodych archeologów z Sekcji Archeologicznej SKNH poświęcona Roli źródeł archeologicznych w naukach historycznych. Młodzi naukowcy przedstawili szereg interesujących referatów z różnych dziedzin najnowszych badań archeologicznych. Tematami referatów były m. in.: rekonstrukcja budowli paleolitycznej w Rozumicach, wykopaliska w rejonie Mannheim, początki osadnictwa średniowiecznego na Wzgórzu Zamkowym w Oświęcimiu, najazdy normańskie na Pomorze i in. Podczas sesji omówiono także działalność Sekcji w latach 1998-2001.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.