facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wybory na kadencję 2012–2016

 

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

Regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczący wyboru organów na kadencję 2012–2016

Pismo przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej do przewodniczących Wydziałowych i Pozawydziałowych Komisji Wyborczych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Wyciąg z przepisów Statutu UŚ

Terminy wyborów dziekanów

 

  Informacje 

Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego
28 lutego 2012 r.
Zarządzenie nr 1/2012 przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

  Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komunikat nr 1
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 25 stycznia 2012 r.

Regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczący wyboru organów na kadencję 2012–2016

Komunikat nr 2
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 25 stycznia 2012 r. 

Wyniki sondażu wyborczego dotyczącego kandydata na rektora Uniwersytetu Śląskiego

Komunikat nr 3
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 28 lutego 2012 r.
  

Wykaz elektorów do Kolegium Elektorów UŚ na kadencję 2012-2016 

Komunikat nr 4
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 14 marca 2012 r.
  

Komunikat nr 5
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 14 marca 2012 r.

Komunikat nr 6
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 21 marca 2012 r. 

Komunikat nr 7
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 27 marca 2012 r.
 

Komunikat nr 8
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 27 marca 2012 r.
 

Komunikat nr 9
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 27 marca 2012 r.

Komunikat nr 10
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 2 kwietnia 2012 r. 

Komunikat nr 11
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 3 kwietnia 2012 r. 

Komunikat nr 12
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 3 kwietnia 2012 r. 

Komunikat nr 13
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 3 kwietnia 2012 r. 

Komunikat nr 14
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 3 kwietnia 2012 r. 

Komunikat nr 15
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 13 kwietnia 2012 r.

Komunikat nr 16
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 17 kwietnia 2012 r.
 

Komunikat nr 17
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 17 kwietnia 2012 r.

Komunikat nr 18
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 16 maja 2012 r. 

Komunikat nr 19
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 16 maja 2012 r. 

Komunikat nr 20
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 5 czerwca 2012 r. 

Komunikat nr 21
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 25 czerwca 2012 r. 

Komunikat nr 22
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 3 lipca 2012 r. 

 

  Komunikaty przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 1
przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 marca 2012 r.

Zarządzenie nr 2
przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzenie nr 3
przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2012 r.
 

 

  Komunikaty pozawydziałowych komisji wyborczych

Komunikat nr 1 
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (administracja ogólnouczelniana, Osiedle Akademickie w Katowicach, Archiwum)

Komunikat nr 2
dla pracowników bibliotecznych oraz pracowników Wydawnictwa

Komunikat nr 3
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na wszystkich wydziałach oraz w innych jednostkach dydaktycznych

Komunikat nr 4
dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w innych jednostkach dydaktycznych oraz dyplomowanych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej

Komunikat nr 5
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Sosnowcu na wszystkich wydziałach (oprócz Wydziału Filologicznego), jednostkach naukowo-dydaktycznych oraz osiedlu akademickim
 

Komunikat nr 6
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Cieszynie

Komunikat nr 7
dotyczący posiedzenia członków kolegium elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat nr 8
dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w innych jednostkach dydaktycznych oraz dyplomowanych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.