facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkania z dr Renatą Schumann

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udziału w spotkaniach z dr Renatą Schumann na temat Zaginione miasto - obraz Górnego Śląska w powieści Heinza Piontka "Zeit meines Lebens" ("Czas mojego życia"). Dr Renata Schumann do 1983 r. wykładała literaturę niemiecką w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Następnie wyjechała do Niemiec, gdzie jest dziennikarką i pisarką. Spotkania odbędą się:
  • 10 maja 2001 r. o godz. 17:00 w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach (ul. Rybnicka 27). Prowadzenie: prof. dr Norbert Honsza (Uniwersytet Wrocławski). Spotkanie będzie tłumaczone sylumtanicznie.
  • 11 maja o godz. 11:30 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego (ul. Oleska 48). Spotkanie prowadzone będzie w języku niemieckim. Renata Schumann Urodziła się w rodzinie niemieckiej na Górnym Śląsku. Studiowała literaturę polską i niemiecką w Uniwersytecie Śląskim Katowicach, pracę doktorską obroniła na Wydziale Germanistyki w Uniwersytecie Wrocławskim w 1979 roku. Do roku 1983 wykładała literaturę polską i niemiecką w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Następnie wyjechała do Niemiec, gdzie do dziś jest dziennikarką i pisarką. W roku 1983 ukazał się jej tomik liryczny Co jest snem. W 1993 r. wydany został tom opowiadań Muttersprache - oberschlesische Geschichten(Język ojczysty, górnośląskie opowiadania), a w roku 1996 powieść o życiu Jadwigi Śląskiej Ein starkes Weib (Mocna kobieta). Ostatnio opublikowała kolejny tomik poezji pt. Flugelbaum (Skrzydlate drzewo). Dwukrotnie otrzymała nagrodę Wschodnioniemieckiej Rady Kultury.
  • Skróty

    Copyright © 2001-2019
    Uniwersytet Śląski w Katowicach
    Wszelkie prawa zastrzeżone.