facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EUROPEIZACJA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO REGIONU ŚLĄSKIEGO

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Europeizacja krajobrazu kulturowego regionu śląskiego, organizowany w ramach XII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.