facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH ORAZ WODY PITNEJ NA ŚLĄSKU

W poniedziałek 29 marca o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja poświęcona współpracy naukowej Uniwersytetu Śląskiego i Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w zakresie badań i ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz wody pitnej na Śląsku: Człowiek i woda. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu, GPW oraz władz miejskich i wojewódzkich. Swój udział zapowiedział Minister Środowiska Czesław Śleziak. W programie konferencji przewidziano multimedialne prezentacje w zakresie działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów oraz możliwości badawczych naukowców Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawione zostaną wspólne płaszczyzny działań obu instytucji, prowadzących do utrzymania najwyższej jakości wody pitnej na Śląsku oraz możliwości współpracy w zakresie badań i dydaktyki. Prace naukowo-badawcze, ekspertyzy, opinie i doradztwo specjalistyczne realizowane będą w zakresie: -Oceny jakościowej i ilościowej wód oraz osadów metodami fizykochemicznymi i biologicznymi -Wdrażania nowych metod analitycznych -Zagrożenia zasobów wód -Monitorowania zasobów wodnych i zagrożeń nadzwyczajnych Wśród projektów badawczych zaproponowanych przez Uniwersytet Śląski do rozwiązania we współpracy z GPW znajdują się: -Zanieczyszczenia organiczne wód i osadów: Chromatograficzne (CC, TLC, GC, GC/MS, HPLC) oznaczanie związków organicznych w matrycach środowiskowych i biologicznych Opracowywanie sposobów przygotowania próbek środowiskowych do analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych Oznaczanie składników nieorganicznych w matrycach środowiskowych i biologicznych metodami spektrometrycznymi (AES, AAS, XRF) i spektrofotometrycznymi UV/VIS Zastosowanie metod elektrometrycznych w analizie środowiska -Detekcja toksyn metabolitów pośrednich: Biodegradacja substancji toksycznych w organizmach żywych -Zagrożenie ujęć wód podziemnych trichloroetenem i tetrachloroetenem -Optymalizacja wielokryterialna eksploatacji ujęć wód podziemnych -Wpływ likwidacji kopalń na zasoby i eksploatację ujęć wód podziemnych -Koncepcja zagospodarowania zbiorników retencyjnych i terenów przyległych -Wpływ eutrofizacji na tlenową i beztlenową mikroflorę Zbiornika Goczałkowickiego -Próby uzyskania mikrobiologicznego markera zanieczyszczenia wód powierzchniowych -Koncepcja zagospodarowania zbiorników retencyjnych i terenów przyległych Uniwersytet zapewnia ponadto specjalistyczną aparaturę badawczą oraz wysoko kwalifikowaną kadrę naukową. Współpraca z GPW pozwoli na realizowanie wielu tematów badawczych na obiektach zaopatrujących województwo śląskie w wodę pitną i pozostających w administrowaniu GPW. W programach badawczych będą brali udział pracownicy naukowi Uczelni, a także studenci i doktoranci. zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.