facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JAK I CO WIDZĄ NIEWIDOMI?

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Jak i co widzą niewidomi? Czy można poznawać środowisko przyrodnicze nie mogąc korzystać ze wzroku?, organizowany w ramach XII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi mgr Marek Jakubowski ze Stowarzyszenia Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych, Owińska k. Poznania. Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Mgr Marek Jakubowski – absolwent Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania. Od dwudziestu lat pracuje z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi. Jest autorem i współautorem publikacji o charakterze popularnonaukowym i naukowym, związanych z poznawaniem rzeczywistości przez niewidomych, dzięki korzystaniu z map i planów wypukłych. Największym osiągnięciem autora jest współopracowanie nowatorskiej w skali świata technologii wytwarzania map i planów wypukłych na potrzeby niewidomych i słabo widzących. Wynikiem tych prac jest autorstwo patentu Marka Jakubowskiego i Aliny Talukder, według którego powstaje pierwszy na świecie kompletny atlas Polski i Europy dla ludzi z dysfunkcjami wzroku. Wykonane już elementy atlasu zostaną zaprezentowane na wykładzie. Obecnie prelegent pracuje nad wynikami badań poświęconych standaryzacji znaków tyflokartograficznych na potrzeby niewidomych. Są one rezultatem najszerzej jak dotąd zakrojonych w Polsce badań na populacji dzieci i młodzieży niewidomej uczącej się w Ośrodkach. Uzyskane wyniki będą podstawą opracowywanej w chwili obecnej pracy doktorskiej. Kawaler Orderu Uśmiechu oraz laureat nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uczestnicy wykładu otrzymają materiały pisane pismem punktowym, materiały poświęcone alfabetowi Braille’a oraz materiały poglądowe wykonane według współopracowanej przez autora technologii. W wykładzie wraz z prelegentem uczestniczyć będzie Iwona Grabalska z Katowic - niewidoma absolwentka Ośrodka w Owińskach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.