facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OTWARTE DRZWI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Dzień otwartych drzwi Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się we wtorek 30 marca w godzinach od 10.00 do 15.00. Prezentacje Wydziałów zorganizowane zostaną w Katowicach w Rektoracie UŚ, na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Nauk Społecznych. Patronat nad imprezą organizowaną przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek. Maturzyści i wszyscy zainteresowani spotkają się z przedstawicielami poszczególnych wydziałów i jednostek, którzy przedstawią między innymi warunki przyjęć na studia, istniejące kierunki i specjalności, profile i programy kształcenia. Dzień Otwartych Drzwi będzie okazją do zaprezentowania się kół naukowych oraz działających w Uniwersytecie organizacji i stowarzyszeń. Spotkać się będzie też można z przedstawicielami Działu Nauczania, Działu Spraw Studenckich, Biura Promocji i Karier oraz Samorządu Studenckiego. Na dzień otwarty serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich i maturzystów przymierzających się do podjęcia studiów na Uniwersytecie Śląskim. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz spotkania z reprezentującymi go studentami, nauczycielami akademickimi oraz innymi pracownikami uczelni. Impreza rozpocznie się o godz. 10.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji (ul. Bankowa 11b) wystąpieniem JM Rektora prof. dr. hab. Janusza Janeczka. Prezentacje wydziałów i jednostek: ul. Bankowa 11b – siedziba Wydziału Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Nauki o Ziemi Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Wydział Teologiczny Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno–Przyrodnicze ul. Bankowa 12 – Rektorat Dział Nauczania Dział Spraw Studenckich Kolegium Języka Biznesu Wydział Artystyczny Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Ośrodek Działalności Dydaktycznej w Jastrzębiu Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Wydział Filologiczny Konsultant ds. osób niepełnosprawnych Organizacje: AEGEE, AZS, NZS, ZSP ul. Bankowa 11 – siedziba Wydziału Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Ośrodek Działalności Dydaktycznej w Rybniku Szkoła Zarządzania zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.