facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROBLEM MASY: OD NEWTONA DO SKALI PLANCKA

prof. dr hab. Marek Zrałek Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na kolejne konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Marek Zrałek z Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki UŚ wygłosi wykład Problem masy: od Newtona do skali Plancka. Konwersatorium odbędzie się w środę 17 marca o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Masa jest jedną z najważniejszych wielkości fizycznych. Bez niej cząstki poruszałyby się wokół nas z prędkością światła. Dzięki niej cząstki posiadają bezwładność, mogą tworzyć atomy i molekuły, dalej gwiazdy i planety a świat wygląda tak jak go znamy. Masa identyfikuje cząstki. Pomimo ogromnej roli jaką pełni, na pytanie – dlaczego cząstki posiadają masę? – nie potrafimy jeszcze odpowiedzieć. Na wykładzie zostaną przedstawione najważniejsze poglądy na temat masy. Omówiony będzie współczesny sposób jej definiowania. Poddane zostanie krytyce rozpowszechnione w podręcznikach wprowadzanie masy relatywistycznej przy dużych prędkościach względnych. Krótko przedstawiona zostanie tymczasowa odpowiedź Modelu Standardowego na pytanie o istotę masy – tzw. mechanizm Higgsa. Zaprezentowane też będą przyszłe, teoretyczne i eksperymentalne próby udzielenia pełnej odpowiedzi na pytanie, czemu cząstki są obdarzone tą własnością. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i wszystkie inne zainteresowane osoby.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.