facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STYPENDYŚCI FULBRIGHTA I AMBASADOR USA CHRISTOPHER HILL GOŚĆMI UŚ

logo Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach są organizatorami konferencji naukowej Memory and Forgetfulness Individualism and Togetherness in the Democratic Society oraz V Walnego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta, które odbędą się 16 i 17 marca na Uniwersytecie Śląskim. W konferencji wezmą udział polscy i zagraniczni członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, wśród których będą Jego Ekscelencja Ambasador USA w Polsce Christopher R. Hill i dr Andrzej Dakowski, Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Konferencja i spotkanie członków Stowarzyszenia odbędą się w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ, Katowice, ul. Bankowa 12. W programie konferencji znalazły się referaty członków Stowarzyszenia, w tym pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Podczas Walnego Zjazdu omówione zostaną bieżące sprawy oraz program działalności Stowarzyszenia oraz przeprowadzone zostaną wybory komisji oraz zarządu PSSF. Wtorek, 16 marca Memory and Forgetfulness. Individualism and Togetherness in the Democratic Society 14.00 Rozpoczęcie Otwarcie konferencji – Przewodniczący PSSF prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Powitanie gości – prof. dr hab. Janusz Janeczek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego Wystąpienia: Jego Ekscelencja Ambasador USA w Polsce Christopher R. Hill dr Andrzej Dakowski, Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 14.30 Obrady Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Sławek, UŚ Globalization’s Challenge: Ideology and Materiality – prof. Richard Terdiman, University of California Santa Cruz 15.00 Przerwa 15.15 Kontynuacja obrad Memory and Forgetting after Communism – prof. dr hab. Marek Ziółkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza History, Truths and Patriotic Truths – prof. dr hab. Andrzej Ceynowa, Uniwersytet Gdański Late Modern Liberal Democracy: Unclear Perspectives – prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, Uniwersytet Warszawski, PAN 16.45 Dyskusja 17.15 Przerwa 17.45 Kontynuacja obrad Remembering the Other; Forgetting the Third – prof. dr hab. Wojciech Kalaga, Uniwersytet Śląski Ars Oblivionis. The American Dream to Forget – prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 18.45 Dyskusja. Zakończenie obrad 19.30 Spotkanie towarzyskie w Restauracji Polskiej „U Marchołta” Środa, 17 marca 2004 V Walny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta 10.00 Rozpoczęcie Powitanie i wybór Przewodniczącego obrad Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia (Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wniosków) Sprawozdanie Zarządu PSSF- wystąpienie Przewodniczącego PSSF Bronisława Marciniaka Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hanny Gajewskiej-Kraczkowskiej Dyskusja nad przyjęciem sprawozdania Zarządu, programem PSFF i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia i przyjęcie regulaminu wyborów Wybory Przewodniczącego PSSF, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej · zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej · ogłoszenie list kandydatów · przeprowadzenie wyborów Dyskusja nad programem PSSF – c.d. Ogłoszenie wyników wyborów Posiedzenie konstytucyjne nowych władz Stowarzyszenia Wystąpienie nowo-wybranego Przewodniczącego PSSF i ogłoszenie podziału funkcji Przyjęcie uchwały programowej na kadencję 2004-2006 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.