facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nagroda dla dr hab. Joanny Januszewskiej-Jurkiewicz

We wtorek, 13 grudnia 2011 r., o godz. 12.00 w Sali Senackiej Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste wręczenie Nagród im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Zwycięzcami tegorocznej, XI edycji Konkursu zostały: dr hab. Isabel Röskau-Rydel, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i dr Anna G. Piotrowska.

Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz nagrodzona została za książkę pt. „Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920–1939”. Dzieło stanowi efekt wieloletnich badań autorki, w których ukazuje różne aspekty relacji: polsko-litewskich, polsko-białoruskich oraz polsko-żydowskich. Praca nie tylko uzupełnia i poszerza badania nad problematyką stosunków narodowościowych na Wileńszczyźnie, ale również koryguje wiele dotychczasowych ustaleń. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.