facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OBRAZ GENOMU ROŚLIN ZWIERCIADŁEM STANU NASZEGO ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Obraz genomu roślin zwierciadłem stanu naszego środowiska, organizowany w ramach XII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, który wygłoszą prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska i dr Jolanta Juchimiuk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.