facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET! - KAMPANIA AMNESTY INTERNATIONAL

We wtorek 9 marca o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 11 odbędzie się debata Piekło domowego ogniska, inaugurująca światową kampanię Amnesty International: Stop przemocy wobec kobiet! W debacie obok członków Amnesty International wezmą udział przedstawiciele Centrum Interwencji Kryzysowej oraz wykładowcy Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: dr Izabela Rajska-Kulik oraz mgr Łukasz Wawrowski. Przedstawiony zostanie raport dotyczący różnych przejawów łamania praw kobiet na świecie, zawierający zalecenia dla instytucji międzynarodowych, rządów, władz krajowych i lokalnych, oraz organizacji pozarządowych zajmujących się obroną praw człowieka. Od narodzin do śmierci, zarówno w czasie wojny jak i pokoju, kobiety spotyka dyskryminacja i przemoc ze strony państwa, społeczeństwa i rodziny. Wiele dziewczynek pada ofiarami dzieciobójstwa. Każdego roku miliony kobiet są gwałcone przez partnerów, krewnych, przyjaciół i obcych, przez pracodawców, kolegów z pracy, funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa lub żołnierzy. Z powodu przemocy w rodzinie cierpią kobiety, mężczyźni i dzieci, statystyki pokazują jednak, że ogromna większość ofiar to kobiety i dziewczęta. Podczas konfliktów zbrojnych przemoc wobec kobiet jest często wykorzystywana, aby pozbawić ofiary człowieczeństwa lub „ukarać” społeczności, do których należą. Co najmniej jedna na trzy kobiety w ciągu całego życia poważnie cierpi z powodu przemocy. Raport Amnesty International To w twoich rękach - stop przemocy wobec kobiet ujawnia wielorakie podstawy użycia siły: od konfliktu zbrojnego po przemoc w rodzinie oraz bolesne praktyki wywodzące się z tradycji, które mają na celu sprawowanie kontroli nad kobiecą seksualnością. Spotkanie współorganizowane jest przez Samorząd Studentów i środowisko akademickie Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.