facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa podsumowująca I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

12 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (ul. Opolska 15) odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres, który odbywał się od 6 do 7 października 2011 r. był wyjątkowym spotkaniem skupiającym przedstawicieli sektora biznesu, świata nauki, instytucji, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych.

Podczas wydarzenia przedstawicielom władz województwa, poszczególnych miast oraz środowisk naukowych zostaną przekazane, w formie rekomendacji, wnioski pokongresowe. W konferencji prasowej udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.