facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku

Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Zakład Językoznawstwa Południowosłowiańskiego Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na międzynarodową konferencję Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku (język - tradycja - kultura) , która odbędzie się w Katowicach (Sala Rady Wydziału Filologicznego, pl. Sejmu Śl. 1) w dniach 25-27 kwietnia 2001 r. Konferencja sponsorowana przez Komitet Badań Literackich i Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM KONFERENCJI : 25. 04. 2001 (środa) 10.30 - Otwarcie konferencji. 11.00 - 13.00 - Sesja plenarna: Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz Polański, prof. dr Zinka Zorko Antoni Furdal (Uniwersytet Wrocławski): Stan kultur słowiańskich przed integracją europejską. Edward Możejko (Uniwersytet w Edmonton – Uniwersytet Śląski): Wielokulturowość: zasady i jej znaczenie. Barbara Czapik-Lityńska (Uniwersytet Śląski): Awangarda w literaturach słowiańskich. Halina Janaszek-Ivaničková (Uniwersytet Śląski): Postmodernizm w literaturach słowiańskich. Józef Zarek (Uniwersytet Śląski): Problem tradycji w prozie Jáchyma Topola. Attila Rankovics (Uniwersytet w Budapeszcie): Stereotip Hrvata u Mađarima. Konrad Włodarz (Uniwersytet Śląski): Kulturotwórcza funkcja Macierzy Serbskiej na Łużycach. 13.00 – 15.00 - Przerwa 15.00 - 18.00 - Sesja plenarna. Przewodniczący: prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková, prof. dr Edward Lotko Jadwiga Zieniukowa (Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Śląski): Kaszubszczyzna u schyłku XX wieku. Henryk Fontański (Uniwersytet Śląski): Sytuacja językowa Łemków. Elżbieta Wrocławska (Instytut Slawistyki PAN): Języki łużyckie końca XX wieku w oczach lingwistów i socjologów. Ernest Barić (Uniwersytet w Peczu): Pitanje jezičnog standarda narodnih manjina (na primjeru Hrvata u Mađarskoj). Ludwig Selimski (Uniwersytet Śląski): Mniejszości narodowościowe i konfesyjne w Bułgarii (ze szczególnym uwzględnieniem imion osobowych). Władysław Kryzia (Uniwersytet Śląski): Słoweńskie mniejszości we Włoszech. Artur Ślęzak (Uniwersytet Śląski): Gradišćianie i ich tradycje językowe. Katarzyna Ciągwa (Uniwersytet Śląski): Słowackie mniejszości w Polsce. Stjepan Blažetin (Uniwersytet w Peczu): Metodološke pitanja proučavanja manjinskih književnosti (na primjeru Hrvata u Mađarskoj). Barbara Kryżan-Stanojević (Uniwersytet w Zagrzebiu): Innowacje leksykalne w języku mówionym chorwackiego środowiska polonijnego. 26. 04. 2001 (czwartek) 10.00 - 13.00 - Sesja plenarna Przewodniczący: prof. dr hab. Antoni Furdal, doc. dr Neda Pintarić Emil Tokarz (Uniwersytet Śląski): Powstawanie nowych standardów językowych u Słowian w końcu XX wieku. Ivo Pranjković (Uniwersytet w Zagrzebiu): Hrvatski standardni jezik na kraju XX stoljeća. Marko Jesenšek (Uniwersytet w Mariborze): Sodobna slovenščina danes. Robert Bońkowski (Uniwersytet Śląski): Standard serbski w końcu XX wieku. Dragi Stefanija (Uniwersytet w Lublanie): Makedonskiot jazik poslednive deset godini. Henryk Jaroszewicz (Uniwersytet Opolski): Niektóre socjolingwistyczne aspekty kształtowania się i standaryzacji języka bośniackiego. Piotr Tokarz (Uniwersytet Śląski): Język czarnogórski –próba standaryzacji. Piotr Czerwiński (Uniwersytet Śląski): Współczesny język rosyjski – tendencje rozwoju. Anna Sklarová (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Bratysławie): Slovenčina v súčasnosti. Halina Czuba (Uniwersytet Śląski): Język ukraiński końca XX wieku. 13.00 – 15.00 - Przerwa 15.00 - 18.00 - Sesja plenarna Przewodniczący: dr hab. Ludwig Selimski, doc. dr Ernest Barić Edward Lotko (Uniwersytet w Ołomuńcu): Změny ve slovní zásobě současné češtiny s jejich přičiny. Zinka Zorko (Uniwersytet w Mariborze): Zunanji in notranji vzroki za nastanek slovenskih vmesnih narečji. Anna Bluszcz (Uniwersytet Śląski): Językowy fin de siècle w prasie czeskiej. Ewa Jędrzejko (Uniwersytet Śląski): Trwałość i zmienność strategii komunikacyjnych a składnia odmian funkcjonalnych. Ewa Michalska (Uniwersytet Śląski): Rola języków zachodniosłowiańskich w dobie globalizacji Europy. Mariola Szymczak (Uniwersytet Śląski): Zmiany w terminologii słowackiej. Neda Pintarić (Uniwersytet w Zagrzebiu): Sociokulturni elementi jezičkog bon-tona. Maria Cichońska (Uniwersytet Śląski): Język chorwacki i polski na przełomie XIX i XX wieku – wspólne i różniące tendencje, ich znaczenie dla typologii tych języków. Diana Ivanova, Mariola Mikołajczak (Uniwersytet A. Mickiewicza): O języku prasy bułgarskiej i polskiej. 27. 04. 2001 (piątek) 10.00 - 13.00 - Sesja plenarna Przewodniczący: prof. dr Edward Możejko, doc. dr Marko Jesenšek Leszek Małczak (Uniwersytet Śląski): Miejsce i rola śródziemnomorza w przestrzeni kulturowej Chorwatów. Michał Lisecki (Uniwersytet Śląski): Język w sieci - zmiana paradygmatu. Agnieszka Będkowska–Kopczyk (Uniwersytet Śląski): Profilowanie doświadczenia w synonimach słoweńskich (w ujęciu panchronicznym). Jadwiga Stawnicka (Uniwersytet Śląski): Przejawy stereotypizacji we współczesnych nagłówkach prasowych (na materiale polskim). Marcin Baniowski (Uniwersytet Śląski): Wpływ języka angielskiego na język słoweński. Michał Chamiga (Uniwersytet Śląski): Słoweński język “drugiego obiegu” we współczesnej rzeczywistości. Karmen Kenda-Jež (ZRC SAZU Lublana): Nadnarečne prvine v narečnem slovopisju. Przemysław Kroczek (Uniwersytet Śląski): Rola dialektu cieszyńskiego w końcu XX wieku w kontaktach nadgranicznych. Monika Matuszewska (Uniwersytet Śląski): Literatura “źle obecna” na przykładzie twórczości Gregora Strnišy. Joanna Pszczoła (Uniwersytet Śląski): Słoweński Bóg Mars (między stygmatem “czasu kalekiego” a stygmatem boskim). 13.00 - Podsumowanie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.