facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Polskiego Klubu Ekologicznego: Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, organizowany w ramach XII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, który odbędzie się w czwartek 26 lutego o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Wykład wygłosi Łukasz Łata z Biura Integracji Europejskiej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.